antlr-font-lock-additional-keywords

antlr-font-lock-additional-keywords is a variable defined in `antlr-mode.el'.
Its value is shown below.

Documentation:
Font-lock keywords for ANTLR's normal grammar code.
See `antlr-font-lock-keywords-alist' for the keywords of actions.

Value:

((antlr-invalidate-context-cache) ("\\$setType[ ]*(\\([A-Za-z\300-\326\330-\337]\\sw*\\))" (1 antlr-tokendef-face)) ("\\$\\sw+" (0 antlr-keyword-face)) (#[(limit) "\205\302 \"\207" [antlr-font-lock-literal-regexp limit antlr-re-search-forward] 3] (1 antlr-literal-face t)) (#[(limit) "\302 \"\207" [antlr-class-header-regexp limit antlr-re-search-forward] 3] (1 antlr-keyword-face) (2 antlr-ruledef-face) (3 antlr-keyword-face) (4 (if (member (match-string 4) '("Lexer" "Parser" "TreeParser")) antlr-keyword-face font-lock-type-face))) (#[(limit) "\301\302\"\207" [limit antlr-re-search-forward "\\<\\(header\\|options\\|tokens\\|exception\\|catch\\|returns\\)\\>"] 3] (1 antlr-keyword-face)) (#[(limit) "\301\302\"\207" [limit antlr-re-search-forward "^\\(private\\|public\\|protected\\)\\>[ ]*\\(\\(\\sw+[ ]*\\(:\\)?\\)\\)?"] 3] (1 font-lock-type-face) (3 (if (antlr-upcase-p (char-after (match-beginning 3))) antlr-tokendef-face antlr-ruledef-face) nil t) (4 antlr-syntax-face nil t)) (#[(limit) "\301\302\"\207" [limit antlr-re-search-forward "^\\(\\sw+\\)[ ]*\\(:\\)?"] 3] (1 (if (antlr-upcase-p (char-after (match-beginning 0))) antlr-tokendef-face antlr-ruledef-face) nil t) (2 antlr-syntax-face nil t)) (#[(limit) "\301\302\"\207" [limit antlr-re-search-forward "\\(\\sw+\\)[ ]*\\([=:]\\)?"] 3] (1 (if (match-beginning 2) (if (eq (char-after (match-beginning 2)) 61) antlr-default-face font-lock-variable-name-face) (if (antlr-upcase-p (char-after (match-beginning 1))) antlr-tokenref-face antlr-ruleref-face))) (2 antlr-default-face nil t)) (#[(limit) "\301\302\"\207" [limit antlr-re-search-forward "[|&:;(~]\\|)\\([*+?]\\|=>\\)?"] 3] (0 antlr-syntax-face)))